Blue Flower

Platforma zawiera zgromadzone materiały w postaci dokumentów i linków do stron zewnętrznych opracowane przez nauczycieli w celu prowadzenia zdalnego nauczania w placówce. Po lewej stronie znajdują się linki do materiałów z poszczególnych klas. Po wejściu w nie uzyskujemy dostęp do przedmiotów w poszczególnych klasach. Zapraszamy do korzystania.

W razie potrzeby kontaktu z nauczycielem prosimy skorzystać z poczty elektronicznej. Adresy e-mail nauczycieli znajdują się menu KONTAKT DO NAUCZYCIELI.

INFORMATORY DLA RODZICÓW

BEZPIECZNY KOMPUTER I INTERNET - PORADNIK DLA RODZICA

http://zssdebica.edu.pl/pliki2/BezpiecznapracazkomputeremiInternetem.pdf

INFORMATOR SZKOŁA PODSTAWOWA

http://zssdebica.edu.pl/pliki2/Jak%20wspiera%C4%87%20dziecko%20podczas%20nauczania%20zdalnego.pdf

INFORMATOR SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

http://zssdebica.edu.pl/pliki2/Informator%20dla%20Rodzic%C3%B3w%20Uczni%C3%B3w%20SPdP.pdf

INFORMATOR WWRDZ

http://zssdebica.edu.pl/pliki2/INFORMATOR%20WWRDZ.pdf

PRZYGOTOWANIE MIEJSCA PRACY ZDALNEJ

http://zssdebica.edu.pl/pliki2/Wychowawczynie_%C5%9Bwietlicy_Przygotowanie_%20miejsca_pracy_zdalnej.pdf