Drukuj
Kategoria: ZAJĘCIA REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE

 K.Pietryszko, A.Sobolak

Kochani!
Były już zabawy stymulujące zmysł wzroku, słuchu, dotyku i węchu. Dzisiaj zapraszamy do kolejnych zabaw, tym razem zabaw stymulujących różne zmysły jednocześnie.

http://zssdebica.edu.pl/pliki2/ZABAWY%20WIELOZMYS%C5%81OWE%20.pdf